Articles

Általános szállítási feltételek

1./ Általánosságban
Megrendelőinkkel való valamennyi kapcsolattartásunk csak írásban történik, illetve bármilyen kötelezettségünk csak írásos megerősítés után érvényes. Az írásos kapcsolattartás történhet levél, email vagy telefax útján. Termékismertetőinkben, árlistáinkban megadott adatok, rajzok, árak és teljesítmény jellemzők csak tájékoztató jellegűek.

2./ Árak és hatályosságuk
Ajánlati áraink érvényességi ideje 1 hónap. Ezen túli megrendelés esetén jogunkban áll az árat max. 10 %-al - az infláció miatt - emelni, vagy az árat a megrendelővel újra egyeztetni. Egyetnemértés esetén jogunkban áll a megrendelést visszautasítani.
Áraink kizárólag telephelyi árak, nem tartalmazzák az Áfát, fuvar-, portó- és biztosítási költségeket.
Csomagolóeszközöket felszámítjuk, és nem vesszük vissza.
Ha az ármegállapodás valamilyen külföldi valutában történik, de a fizetés forintban, akkor az átszámítás alapja a készrejelentés napján érvényes CIB banki deviza eladási árfolyam.
Termékeink egyedi gyártásúak, így fenntartjuk magunknak a jogot, hogy - külön megegyezés hiányában - az alábbi alul, illetve túlszállításokat teljesíthessük:
± 1 db ha a megrendelt darabszánt tételenként 10-nél nem több
± 2 db ha a megrendelt darabszám tételenként 20-nál nem több
± 10% ha a megrendelt darabszám tételenként 20-nál több

3./ Szállítási határidő
A száll.hat.idő mindig csak tájékoztató jellegű. A termék akkor tekinthető elkészültnek amikor az árut szállításra késznek jelentjük.
Kötbér csak általunk is írásban elfogadott esetben érvényesíthető.
Meghosszabbodik a szállítási határidő, ha olyan előre nem látott akadályok jönnek közbe, melyek a leggondosabb üzemvezetés ellenére sem háríthatók el. Többek között alvállalkozói csúszás, hatósági rendelkezések, üzemzavar, akadozás az anyag- és segédanyag-ellátásban, stb.
Ha a szállítás a fenti okok valamelyike miatt meghiúsul, úgy automatikusan megszűnnek szállítói kötelezettségeink anélkül, hogy a szerződéstől hivatalosan visszalépnénk, illetve kártérítésre kötelezhetővé válnánk. A vevő költségére részszállítás ilyen esetben is teljesíthető.
Szállítási kötelezettségeink feltételezik a megrendelő fizetési képességét is. Amennyiben ez kétséges, úgy jogunkban áll fizetési garanciát kérni, mely ha nem teljesül, úgy jogunkban áll a termék kiszállítását megtagadni, illetve a szerződéstől mindenkor elállni és kártérítést követelni.

4./ Kiszállítás
Külön megegyezés hiányában mi határozzuk meg a kiszállítás módját. Fuvarköltség és a szállítási veszélyek a megrendelőt terhelik, hacsak erről külön megállapodás nem született. Készrejelentett és vevői elszállításra várakozó árut külön megegyezés hiányában 10 munkanapig díjmentesen tárolunk. Ezentúl a tárolási díj napi 1000 Ft + Áfa.

5./ Termékfelelősség
Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy termékünk anyag- vagy gyártási hibás, úgy mi kötelezzük magunkat, hogy a lehető legrövidebb időn belül a terméket egy azzal azonos értékűre kicseréljük, vagy kijavítjuk. Reklamációt csak írásban, a termék kézhezvétele után 8 napon belül, csak a működés során megállapítható hiba esetén azonnal, hozzánk eljuttatva tudunk elfogadni. Termékhiba miatt kártérítési kötelezettségünk nincs.
Termékeinkre hat hónapos garanciát vállalunk. A garanciaidő attól számít, amikor a termék telephelyünket elhagyja.
A következő okok megszűntetik a garanciát:
- a rendeltetéstől eltérő alkalmazás,
- a velünk ismertetett üzemi feltételek megváltozása,
- a megrendelő vagy annak megbízottja által végzett hibás szerelés illetve beállítás,
- természetes kopás,
- hibás vagy gondatlan kezelés,
- nem megfelelő segédanyagok alkalmazása,
- kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások,
- egyéb, általunk nem figyelembe vehető okok.
Ha a megrendelő vagy annak megbízottja előzetes engedélyünk nélkül termékeinken változtatásokat eszközöl, vagy hibásan helyezi azokat üzembe, úgy termékfelelősségünk megszűnik.

6./ Fizetés
A fizetés módja és ideje mindig szállítási szerződés része.
A szállítás teljesítése mindig a kiszállítás napja, vagy a termék kiszállíthatóságának napja (ha a kiszállítás valamilyen egyeztetett okból máskor történik).
A bankköltségek a megrendelőt terhelik, késedelmes fizetés esetén a késedelmi díj mértéke a késedelem időtartama alatt érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Ettől eltérni csak közös, írásos megegyezés alapján lehet.

7./ Tulajdonjogok
A termék az árának teljes kiegyenlítéséig a szállító tulajdona marad. A termék épségéért és szakszerű kezeléséért a kiszállítást követően a megrendelő, illetve megbízottja felel. Kár esetén a szállítót anyagi felelősség nem terheli.

8./ Minták, modellek, szerszámok, rajzok
Kötelezzük magunkat, hogy a megrendelő által a rendelkezésünkre bocsátott mintákat, modelleket, szerszámokat a lehető legnagyobb gonddal és elővigyázatossággal kezeljük. Esetleges meghibásodásuk, eltűnésük esetén minket felelősség nem terhel. A minta műszaki rajz értékű, annak hibája esetén az általunk készített termék is hibás lehet.
Mintákat, modelleket, szerszámokat egy évig őrzünk meg.
Ha termék elkészítéséhez egyedi szerszám, modell szükséges, úgy azt mi elkészítjük és a végszámlában külön tételként leszámlázzuk. E darab ezzel a megrendelő tulajdonába megy át, külön írásos kérésére neki el is küldjük.
A rendelkezésünkre bocsátott rajzokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek tovább nem adjuk és a megrendelőnek vissza nem küldjük. A mi rajzainkat is ugyanígy kezelje a megrendelő.

9./ Záradék
Ezen Feltételek általunk történő írásos módosítása mindenkor jogunkban áll és a módosítás időpontjától számítva teljes körűen érvényes.

Az itt nem szabályozott kérdésekben vita esetén a Pestmegyei Bíróság illetékes.
Vág-Tech Kft.
Address:Piliscsaba, Kálvária út 50-52.
Postal Address:2081 Piliscsaba, Pf. 66.
Phone:+36 / 26 575-560
Fax:+36 / 26 575-567
E-mail:sales@vagtech.hu
Open Hours:Monday - Friday: 06.00 - 14.00
Welcome to our Web site. We hope you will find what you are looking for but in case you won't, please feel free to get in touch with our sales representative! contact us